Palonsammutus

Elotec toimittaa automaattisia sammutusyksiköitä sulakekaappeihin ja muihin kodin sähkölaitteisiin, sekä keskukset suurempien inergen- tai muilla kaasuilla toimivien sammutusjärjestelmien ohjausta varten.

 Elotec EX  
Sammutuskeskus