Varasto- ja pajarakennukset

Tavallisilla pisteilmaisimilla on tiettyjä heikkouksia rakennuksissa joissa kattokorkeus on suuri. Standardisoitu herkkyystaso tekevät näistä yksiköistä huonosti soveltuvia rakennuksiin joissa kattokorkeus on yli 8 metriä. Tikkaiden tai nostureiden siirtäminen näiden huoltoa varten antavat myös oman haasteensa.

Monessa rakennuksessa voi lisäksi olla erittäin vaativat olosuhteet johtuen suuresta pölyisyydestä tai hitsauksen ja pakokaasujen vaikutuksista, ja kylmiöissä yksiköiden on kestettävä kovia pakkasasteita ja mahdollisesti myös kosteutta.

Elotecin näytteenottoilmaisin on huoltoystävällinen ja tehokas vaihtoehto pisteilmaisuun isoissa, avoimissa tiloissa. 100 metrin putkistot mahdollistavat sen että jokainen yksikkö voi suojata 1500 m² alueen, ja B-luokan herkkyystaso tekee Aspectista sopivan rakennuksiin joissa kattokorkeudet ovat suuret.

Elotec Aspect on erikoissuunniteltu jotta ympäristömuuttujat kuten pöly, kosteus ja lämpötila eivät vaikuttaisi siihen. Optimoidut suodatinsysteemit ja uudet ilmaisuperiaatteet mahdollistavat sen että herkkyystaso ja varhainen hälytys voidaan ylläpitää, ilman vääriä hälytyksiä pölyisissä ja kosteissa ympäristöissä, ja kaikki komponentit on määritelty käytettäviksi jopa -40 °C.